Nhất Nam Y Thư là bản ghi chép, tổng hợp các câu chuyện lịch sử, kiến thức y lý của Y học cổ truyền, hành trình khám chữa bệnh và các mẹo chữa bệnh trong cuộc sống, được tổng hợp, chia sẻ bởi các bác sĩ tại Nhất Nam Y Viện. Đây cũng là "món quà" về kiến thức y lý các bác sĩ gửi đến độc giả, khách hàng khi đến với Nhất Nam Y Viện.