Đội ngũ Bác sĩ, Chuyên gia

Bác sĩ điều trị
Trần Hải Long
  • Bác sĩ điều trị
  • Hơn 10 năm
Lê Phương
  • Phó Giám Đốc Chuyên Môn
  • Hơn 40 năm
Nguyễn Thị Vân Anh
  • GĐ Chuyên Môn
  • Hơn 40 năm
Cố vấn chuyên môn
Nguyễn Thị Tuyết Lan
  • Cố Vấn Chuyên Môn
Lê Hữu Tuấn
  • Cố Vấn Chuyên Môn
Doãn Hồng Phương
  • Cố Vấn Chuyên Môn
Trợ lý bác sĩ
Phạm Văn Huy
  • Trợ Lý Bác Sĩ
Đặt lịch hẹn Khám bệnh