Giới thiệu

Chuyên mục Huyệt Vị của Nhất Nam Y Viện cung cấp các thông tin liên quan đến các huyệt vị trên cơ thể người. Mỗi huyệt đạo sẽ có những công dụng, ảnh hưởng nhất định với sức khỏe. Các thông tin cung cấp được chia sẻ bởi các bác sĩ, chuyên gia Y học cổ truyền nhiều năm kinh nghiệm của phòng khám

Tra cứu