Tuyển dụng

TÌM KIẾM NHÂN TÀI VỊ TRÍ Y SĨ – BÁC SĨ YHCT ĐƠN VỊ NHẤT NAM Y VIỆN

1. Mô tả công việc Phụ trách công việc tư vấn online – offline, chăm sóc bệnh nhân trực tiếp theo chỉ định. Thực hiện...

TÌM KIẾM NHÂN TÀI VỊ TRÍ TRỢ LÝ BÁC SĨ YHCT ĐƠN VỊ NHẤT NAM Y VIỆN

1. Mô tả công việc Đón tiếp bệnh nhân Trợ lý bác sĩ khi có bệnh nhân trực tiếp Đảm nhận công việc tư vấn...

TÌM KIẾM NHÂN TÀI VỊ TRÍ TƯ VẤN Y KHOA ĐƠN VỊ NHẤT NAM Y VIỆN

1. Mô tả công việc Trực page, chat page khi có KH liên hệ Liên hệ, tư vấn khách hàng về các bài thuốc của...