Chuyên khoa Phụ Sản

Cố vấn chuyên môn

Bác sĩ Lê Phương

Lê Phương

Phó Giám Đốc Chuyên Môn

  • 5.0

Nhất Nam Y Viện

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Lê Phương đã có kinh nghiệm gần 40 năm công tác trong ngành Y, làm việc tại các đơn vị thăm khám và chăm sóc sức khỏe bằng Y học cổ truyền. Bác sĩ Lê Phương từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị, bệnh viện Y học cổ truyền, hội Đông y Thành phố Hà Nội.

Giải pháp điều trị

Bệnh học

Thông tin sức khỏe